วิธีการถนอมอาหารคืออะไร

จากอดีตจนถึงปัจจุบันการถนอมอาหารมีการถูกคิดค้นมาตั้งแต่ในอดีต เพียงเพื่อจะเก็บอาหารให้ได้นานที่สุดหรือทำให้เกิดการเน่าเสียช้าลง การถนอมอาหาร หมายถึง วิธีการยืดอายุของอาหารเพื่อเก็บรักษาไม่ให้เกิดการเน่าเสียและคุณค่าทางโภชนาการไม่สูญหายไปหรือให้มีใกล้เคียงกับของเดิม เป็นวิธีช่วยชะลอไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอาหารทั้ง กลิ่น สี และรสชาติ

ซึ่งสามารถทำได้จากการทำลายหรือการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสียในอาหาร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอาหารแต่ละชนิด การที่จะรักษาให้สมบูรณ์ตามเดิมสามารถทำได้เพียงระยะเวลาอันสั้น ไม่ควรนำอาหารที่เก็บมาเป็นระยะเวลาที่นานเกินไปมาบริโภค จึงได้เกิดการคิดค้นกระบวนการที่จะช่วยในการยืดอายุอาหาร และสารอาหารเอาไว้ให้ได้มากที่สุด และวิธีที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ คือ เครื่องซีลถุง ซึ่งมีทั้งแบบธรรมดาและแบบเครื่องซีลสูญญากาศ

เครื่องซีลสูญญากาศ เป็นการยับยั้งจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียไม่ให้มีการเพาะพันธุ์เพิ่มขึ้น หรือไม่ให้มีการเจริญเติบโต โดยการดึงเอาอากาศหรือออกซิเจนออกจากถุงซีลที่บรรจุอาหาร หลังจากดูดเอาอากาศออกแล้วจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า ระหว่างถุงซีลกับอาหารที่บรรจุอยู่ด้านในจะแนบชิดกัน เมื่อเอาอากาศออกแล้วให้ทำการปิดผนึกที่ปากถุงให้สนิท เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศไหลผ่านเข้าไปในถุงซีลได้ เพราะอากาศหรือออกซิเจนเป็นปัจจัยที่ทำให้จุลินทรีย์เกิดการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ เครื่องซีลสูญญากาศจึงเข้าทำหน้าที่หยุดไม่ให้เกิดการทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำ , จุลินทรีย์ และเอมไซม์ นั่นเอง