วิธีการถนอมอาหารคืออะไร

จากอดีตจนถึงปัจจุบันการถนอมอาหารมีการถูกคิดค้นมาตั้งแต่ในอดีต เพียงเพื่อจะเก็บอาหารให้ได้นานที่สุดหรือทำให้เกิดการเน่าเสียช้าลง การถนอมอาหาร หมายถึง วิธีการยืดอายุของอาหารเพื่อเก็บรักษาไม่ให้เกิดการเน่าเสียและคุณค่าทางโภชนาการไม่สูญหายไปหรือให้มีใกล้เคียงกับของเดิม เป็นวิธีช่วยชะลอไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอาหารทั้ง กลิ่น สี และรสชาติ

Read More →